Pogrzeb

Pogrzeb Osoby Zmarłej, zamieszkałej na terenie parafii należy zgłosić w kancelarii parafialnej w godzinach jej otwarcia lub umówić się telefonicznie na spotkanie (telefon do parafii: 12 411 44 11).

Zgłaszając pogrzeb w parafii należy przedstawić:

  • akt zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego
  • dokument administracji cmentarza
  • zaświadczenie o przyjęciu Sakramentu Chorych (jeśli był udzielany Zmarłemu w ostatnim okresie życia)

Prosimy też o pełne uczestnictwo we Mszy świętej pogrzebowej (tzn. przystąpienie do Komunii św. poprzedzone spowiedzią św.) sprawowanej w intencji zmarłej Osoby, szczególnie przez najbliższą rodzinę i przyjaciół zmarłego.