Przygotowanie do I Komunii Świętej

Przygotowanie do Pierwszej Spowiedzi i Komunii świętej

1. Formacja:

Do sakramentu przygotowywane są dzieci z klas trzecich szkół podstawowych. Przygotowanie odbywa się zgodnie z programem szkolnej katechezy i z wytycznymi Episkopatu. Odbywa się ono równolegle na trzech płaszczyznach:
a). katecheza szkolna wg Podstawy Programowej dla klas III SP
b). praca w domu z rodzicami wg programu ks. Maciejewskiego
c). Msze św. i spotkania formacyjne w kościele wg następującego porządku:
• każda TRZECIA niedziela miesiąca – Msza św. o 15.00 i spotkanie po Mszy św. dla rodziców i uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 7 STO i Cracow International School (gr. 1)
• każda CZWARTA niedziela miesiąca – Msza św. o 15.00 i spotkanie po Mszy św. dla rodziców i uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 64 i Cracow International School (gr. 2)

2. Katecheci:

Dzieci do przyjęcia Sakramentu Eucharystii w szkołach na terenie naszej parafii przygotowują:
• w Społecznej Szkole Podstawowej nr 7 STO - o. Przemysław Suchy SP
• w Szkole Podstawowej nr 64 - o. Bartłomiej Koszyk SP (bartek.1230@gmail.com)
• w Cracow International School – o. Przemysław Suchy SP

3. Formalności:

Jeśli dziecko było ochrzczone poza naszą parafią należy dostarczyć katechetom świadectwo chrztu dziecka. Jeśli chrzest odbył się w naszej parafii, nie trzeba dostarczać zaświadczenia. Należy jednak przekazać pisemną informację o tym fakcie katechecie, podając – dla ułatwienia weryfikacji w księgach parafialnych – datę chrztu dziecka lub przynajmniej datę jego urodzenia.

4. Terminy Pierwszych Komunii św. w 2024 r.:

Komunia św. dla uczniów ze Społecznej Szkoły Podstawowej – 11 maja 2024 r. godzina 11.00 (sobota)
Komunia św. dla uczniów z Szkoły Podstawowej nr 64 – 19 maja 2024 r. godz. 11.30 (niedziela)
Komunia św. dla uczniów z Cracow International School – wg ustalonego z Rodzicami porządku

5. Terminy Mszy św. rocznicowych w 2024 r.:

Msza św. rocznicowa dla uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 64 - 12 maja 2024 r. godz. 11.30 (niedziela)
Msza św. rocznicowa dla uczniów ze Społecznej Szkoły Podstawowej - 26 maja 2024 r. godz. 11.30 (niedziela)

6. Terminy Pierwszych Komunii św. w 2025 r.:

Komunia św. dla uczniów ze Społecznej Szkoły Podstawowej - 10 maja 2025 r. godz. 11.00 (sobota)
Komunia św. dla uczniów z Szkoły Podstawowej nr 64 - 18 maja 2025 r. godz. 11.30 (niedziela)
Komunia św. dla uczniów z Cracow International School – wg ustalonego z Rodzicami porządku

7. Terminy Mszy św. rocznicowych w 2025 r.:

Msza św. rocznicowa dla uczniów ze Społecznej Szkoły Podstawowej - 11 maja 2025 r. godz. 11.30
Msza św. rocznicowa dla uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 64 - 25 maja 2025 r. godz. 11.30


W sprawach związanych z Pierwszą Komunią św. można kontaktować się pisząc na adres parafii:
rakowice@pijarzy.pl. Mail – na prośbę nadawcy – zostanie przekazane zainteresowanemu katechecie.