Przygotowanie do I Komunii Świętej

Przygotowanie do Pierwszej Komunii świętej
1. Formacja:
Do sakramentu przygotowywane są dzieci z klas trzecich szkół podstawowych. Przygotowanie odbywa się zgodnie z programem szkolnej katechezy i z wytycznymi Episkopatu. Odbywa się ono równolegle na trzech płaszczyznach:
a). katecheza szkolna wg Podstawy Programowej dla klas III SP
b). praca w domu z rodzicami wg programu ks. Maciejewskiego
c). Msze św. i spotkania formacyjne w kościele wg następującego porządku:
• każda TRZECIA niedziela miesiąca – Msza św. o 15.00 i spotkanie po Mszy św. dla rodziców i uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 7 STO i Cracow International School (gr. 1)
• każda CZWARTA niedziela miesiąca – Msza św. o 15.00 i spotkanie po Mszy św. dla rodziców i uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 64 i Cracow International School (gr. 2)
2. Katecheci:
Dzieci do przyjęcia Sakramentu Eucharystii w szkołach na terenie naszej parafii przygotowują:
• w Społecznej Szkole Podstawowej nr 7 STO - o. Przemysław Suchy SP
• w Szkole Podstawowej nr 64 - o. Bartłomiej Koszyk SP (bartek.1230@gmail.com)
• w Cracow International School – p. Klaudia Fajto
3. Formalności:
Jeśli dziecko było ochrzczone poza naszą parafią należy dostarczyć katechetom świadectwo chrztu dziecka. Jeśli chrzest odbył się w naszej parafii, nie trzeba dostarczać zaświadczenia. Należy jednak przekazać pisemną informację o tym fakcie katechecie, podając – dla ułatwienia weryfikacji w księgach parafialnych – datę chrztu dziecka lub przynajmniej datę jego urodzenia.
4. Terminy Pierwszej Komunii św.:
Komunia św. dla uczniów ze Społecznej Szkoły Podstawowej – 11 maja 2023 r. (sobota)
Komunia św. dla uczniów z Szkoły Podstawowej nr 64 – 19 maja 2023 r. (niedziela)
Komunia św. dla uczniów z Cracow International School – wg ustalonego porządku
W sprawach związanych z Pierwszą Komunią św. można kontaktować się pisząc na adres parafii:
rakowice@pijarzy.pl . Mail – na prośbę nadawcy – zostanie przekazane zainteresowanemu katechecie.