Małżeństwo„Nie lękajcie się iść w przyszłość przez bramę, którą jest Chrystus. Bądźcie wytrwali. Nie wystarczy przekroczyć próg, trzeba iść w głąb.”

Jan Paweł II

Dla ochrzczonych jedyną formą małżeństwa jest małżeństwo sakramentalne. Kto ma chrzest – jego małżeństwo zaczyna się zawarciem Sakramentu Małżeństwa.

Przygotowanie bezpośrednie do Sakramentu Małżeństwa rozpoczyna się zawarciem zaręczyn, około sześć miesięcy przed ślubem kościelnym. Odpowiednio wcześniej powinien być ustalony w kancelarii parafialnej termin ślubu.

Po zawarciu zaręczyn przygotowanie do sakramentu małżeństwa powinno mieć następujący przebieg (według wymogów w Archidiecezji Krakowskiej):

 • katechezy dla narzeczonych (w okresie od 12 do 3 m-cy przed ślubem), organizowane są w dwojaki sposób:
  • Czterotygodniowe katechezy dla narzeczonych
   Cztery spotkania (co tydzień) po dwie godziny, można wybrać dowolny termin i miejsce. Informacje na stronie internetowej Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej w Krakowie:  Nie trzeba https://wdr.diecezja.pl/narzeczeni/ wcześniej zgłaszać swego udziału.
  • Dwudniowe katechezy dla narzeczonych
   Organizowane są w czasie weekendu, w sobotę od 8.30-19.00 i w niedzielę od 9.00-15.00. Informacje i zapisy w Wydziale Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej w Krakowie: https://wdr.diecezja.pl/narzeczeni Na dwudniowe katechezy przyjmowane są tylko zapisane pary narzeczonych.
 • po katechezach trzy spotkania w Katolickiej Poradni Życia Rodzinnego (w ciągu około 1 miesiąca)
  Dwa z trzech spotkań w poradni można zastąpić jednodniowym Kursem Naturalnego Planowania Rodziny wg metody dr J. Rötzera (NPR) lub jednodniowym Warsztatem Komunikacji Małżeńskiej (WKM).
 • spisanie protokołu przedślubnego w kancelarii parafialnej w miejscu zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego (3 miesiące przed ślubem).
 • Najpóźniej trzy miesiące przed ślubem oboje narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej w miejscu zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego i przynoszą ze sobą:
 • dowody osobiste,
 • metryki chrztu do ślubu (wypisane do 3 m-cy przed dniem przedłożenia w kancelarii),
 • dwie kopie dokumentu z USC stwierdzającego stan wolny narzeczonych.
  Te dokumenty potrzebne są w celu zawarcia tzw. ślubu konkordatowego czyli ze skutkiem cywilnym. Są ważne 6 miesięcy od daty wydania i muszą być aktualne (ważne) w dniu ślubu.

  Należy także przedłożyć:
 • dokument kontraktu cywilnego (gdy taki już był zawarty),
 • indeks lub świadectwo ukończenia katechizacji,
 • świadectwo ukończenia katechez dla narzeczonych i odbycia spotkań w Katolickiej Poradni Życia Rodzinnego.

  Kartki do spowiedzi
  Każdy z narzeczonych otrzymuje je w czasie spisywania protokołu przedślubnego.
  Pierwszą spowiedź św. należy odbyć zaraz po spisaniu protokołu, a drugą dzień lub dwa przed ślubem kościelnym.

Uwaga Narzeczeni! Katechezy i spotkania w poradni w ramach przygotowania do sakramentu małżeństwa są ważne 1 rok.
Archidiecezja Krakowska Duszpasterstwo Rodzin organizuje Katechezy dla narzeczonych.

Polecamy link diecezji z informacją o Katechezach dla narzeczonych oraz Katolickich Poraniach Życia Rodzinnego.

https://wdr.diecezja.pl/poradnie-zycia-rodzinnego/

Zapisy odbywają się online zarówno na Katechezy i do Poradni .

PORADNIA RODZINNA w naszej parafii jest  czynna:

w czwartki  w godz.  18.00 - 20.00

w budynku  KOLEGIUM ZAKONU PIJARÓW - na parterze w pokoju na wprost kancelarii. (wejście od strony boiska sportowego)

Kancelaria parafialna jest czynna:

 • wtorek i czwartek: 16.00 – 17.30
 • środa i sobota: 9.00 – 10.00

W święta kościelne i państwowe kancelaria jest nieczynna.