Krąg biblijny

„Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo”. J 1,1


     Bóg pragnie wejść  z każdym człowiekiem w relację przyjaźni. Stąd, aby być w przyjaźni, potrzeba rozmowy i spotkania, podczas których osoby nawzajem się poznają. Innej drogi nie ma. Celem Kręgu Biblijnego jest wejście na drogę, na której wierzymy, że spotkamy Zmartwychwstałego Pana.

    Przekonaj się, że Słowo Boga „jest żywe i skuteczne” (por. Hbr 4,12).

    Możesz przyjść bez żadnego przygotowania, nawet jeśli nie masz Pisma Świętego. Przyjdź, posłuchaj, co Jezus mówi do Ciebie w Ewangelii i przez pozostałych uczestników Kręgu.