Zespół charytatywny

    Zapraszamy  potrzebujących  pomocy w postaci żywności o kontakt z Punktem Charytatywnym, który czynny jest w każda środę od 12:00 do 16:00 (wejście obok kancelarii parafialnej).

     Doświadczamy Bożego miłosierdzia w naszym życiu i to powinno skłaniać nas do okazywania miłosierdzia innym, a szczególnie najbardziej potrzebującym. Dlatego zapraszamy wszystkich chętnych do zaangażowania się w działalność naszego Parafialnego Punktu Charytatywnego w formie wolontariatu, w godzinach jego otwarcia.