Przygotowanie do bierzmowania


Szczęść Boże

Przygotowanie do bierzmowania dla młodzieży, która uczęszcza na katechezę w szkole, w naszej archidiecezji trwa zwykle trzy lata i jest prowadzone w parafii zamieszkania w następującym porządku:

I ETAP:

 • Uczniowie siódmych klas szkoły podstawowej lub pierwszy rok przygotowania, jeśli ktoś przygotowanie chce rozpocząć w starszym wieku.
 • Spotkania odbywają się w II semestrze roku szkolnego.
 • Odpowiedzialny: o. Proboszcz

II ETAP:

 • Uczniowie ósmych klas szkoły podstawowej lub drugi rok przygotowania, jeśli ktoś przygotowania rozpoczął później.
 • Spotkania odbywają się w I semestrze roku szkolnego.
 • Odpowiedzialny: o. Bartłomiej

III ETAP:

 • Uczniowie pierwszej klasy szkoły średniej lub trzeci rok przygotowania, jeśli ktoś przygotowania rozpoczął później.
 • Spotkania odbywają się przez cały rok szkolny.
 • Odpowiedzialny: o. Proboszcz

     Osoby dorosłe zamieszkałe na terenie naszej parafii, które chciałyby przyjąć sakrament bierzmowania (który jest wymagany aby brać odpowiedzialność za wiarę innych osób np. aby zostać rodzicem chrzestnym; przyjąć święcenia kapłańskie; i również, jak czytamy w Kodeksie Prawa Kanonicznego, że „katolicy, którzy nie przyjęli jeszcze sakramentu bierzmowania, powinni go przyjąć przed zawarciem małżeństwa, gdy jest to możliwe bez poważnej niedogodności” (KPK kan. 1065 § 1)) prosimy o zgłaszanie się do kancelarii parafialnej w godzinach jej otwarcia.

     Świadkami bierzmowania z zasady powinni być rodzice chrzestni kandydata, a gdy jest to niemożliwe, wówczas inni wierzący, bierzmowani i praktykujący katolicy. NIE MOŻE to być rodzic bierzmowanego. Prawo kościelne wymaga, aby świadek bierzmowania spełniał następujące warunki:

 • miał ukończony 16 rok życia,
 • sam przyjął sakramenty wtajemniczenia (Chrzest, Eucharystia, Bierzmowanie),
 • prowadził życie zgodne z wiarą (np. nie jest w niesakramentalnym małżeństwie).
 • nie jest rodzicem bierzmowanego (Zobacz Kodeks Prawa Kanonicznego: Kanon nr. 874 i 893)

     W czasie obrzędów sakramentu świadek kładzie prawą dłoń na ramieniu kandydata na znak, że będzie go wspierał radą i czynem w życiu zgodnym z wyznawaną wiarą.