Rada duszpasterska

Rada duszpasterska działająca przy naszej parafii spotyka się systematycznie na prośbę o. Proboszcza.

Wszelkie informacje o terminach spotkań Rady można uzyskać w ramach ogłoszeń duszpasterskich.

Wszelkie pytania prosimy kierować również na maila naszej parafii: rakowice@pijarzy.pl