Róża rodziców

     Zapraszamy Ciebie Droga Mamo, Drogi Tato!

     MODLITWA – to najlepsze, co możesz dać swoim dzieciom… bo jest zbliżeniem ich do samego kochającego was Boga… dlatego CIEBIE…

     Zapraszamy do włączenia się w modlitwę różańcową w naszej Parafii, poprzez Różę Różańcową Rodziców.

      Różaniec Rodziców to wspólna modlitwa różańcowa rodziców za dzieci. Pomysł takiej modlitwy narodził się 8 sierpnia 2001 r. w trakcie rekolekcji wspólnoty modlitewno-ewangelizacyjnej MARANA THA z Gdańska.

     W naszej Parafii, 1 lutego 2014 roku powstała pierwsza Róża Rodziców (20 modlących się Rodziców za swoje dzieci), której patronem jest św. Gerard. 

     W maju 2014 roku powstała druga Róża (kolejne 20 osób), której patronuje św. Jan Paweł II. Powstała również trzecia Róża (20 osób) i poszukujemy kolejnych osób by skompletować już 4 Różę Różańcową Rodziców w naszej parafii. W sumie już w naszej parafii modli się za swoje dzieci ponad 60 rodziców.

     Jeżeli jest w tobie pragnienie podjęcia tej formy modlitwy w intencji swojego dziecka, to zapraszamy (w każdym czasie można dołączyć do modlitwy) do kontaktu z nami (wystarczy napisać):

NA CZYM POLEGA UCZESTNICTWO W RÓŻAŃCU RODZICÓW?

     Uczestnictwo w Różańcu Rodziców polega na codziennej modlitwie jedną dziesiątką różańca w intencji dzieci. Każdy uczestnik jest członkiem róży składającej się z 20 rodziców, którzy odmawiają w ciągu dnia, w dowolnej chwili, jedną wyznaczoną dziesiątkę różańca. W ten sposób codziennie rodzice odmawiają jeden cały różaniec (wszystkie 4 części) w intencji dzieci. 

     Modlitwa dziesiątką różańca to poświęcenie 4-5 minut dziennie, aby dziecko miało opiekę przez 24 godziny. Oczywiście, podjęcie modlitwy nie zwalnia nas z konkretnego działania, aby wychowywać swoje dzieci i kierować ich rozwojem, jednak modlitwa takie działania z pewnością wspomoże. Modlimy się za dzieci własne, jak również za wszystkie dzieci objęte modlitwą Róży. 

     Przystępując do Róży nie wymagamy czasowej deklaracji. Prosimy tylko o mailową informację o chęci opuszczenia Róży aby w to miejsce znaleźć kolejną osobę.