Przywitanie nowego proboszcza o. Piotra Reckiego w naszej parafii.Dzisiaj 27 sierpnia o godz. 11.30 odbyło się uroczyste przywitanie nowego proboszcza w naszej parafii. Był to moment pełen radości, oczekiwań i nadziei na wspólną drogę duszpasterską. Cała społeczność parafialna zgromadziła się, aby serdecznie powitać nowego przewodnika duchowego i rozpocząć razem nowy rozdział w życiu parafii. Uroczystość rozpoczęła się przywitaniem nowego proboszcza o. Piotra Reckiego przez Członków Rady Parafialnej, którzy mieli okazję złożyć mu serdeczne życzenia i podziękowania za podjęcie tej odpowiedzialnej roli. Następnie rozpoczęła się Mszą Świętą, której przewodniczył nowy proboszcz oraz Ksiądz Dziekan, który przewodniczył ceremonii objęcie urzędu przez nowego proboszcza w naszej parafii. Uroczysta Msza Święta była  momentem pełnym przejęcia, gdyż wierni mieli okazję spotkać się z nim po raz pierwszy w roli duszpasterza. Modlitwa, śpiew i radosne nastroje wypełniły naszą świątynię, a wszystko to podkreślało ważność tego momentu. Podczas kazania, nowy proboszcz o. Piotr Recki przedstawił swoje wizje dotyczące rozwoju parafii. Jego słowa były pełne pasji, zaangażowania i miłości do Boga oraz do społeczności parafialnej. Przywitanie nowego proboszcza było również okazją do podziękowania przez modlitwę jego poprzednikowi za wieloletnią służbę i oddanie dla dobra parafii. To był moment, w którym wszyscy mogliśmy docenić i wyrazić naszą wdzięczność dla jego wysiłku i poświęcenia. Nowy proboszcz O. Piotr Recki przynosi ze sobą świeże spojrzenie, nowe pomysły i wizję rozwoju. Wszyscy czujemy się zmotywowani i gotowi do współpracy, aby razem budować naszą parafię jako miejsce duchowego wzrostu, wzajemnego wsparcia i miłości bliźniego. Przywitanie nowego proboszcza było momentem, który na długo pozostanie w naszej pamięci. To był czas pełen radości, ufności i nadziei na przyszłość. Będziemy modlić się za naszego nowego proboszcza i wspólnie dążyć do osiągnięcia naszych celów duszpasterskich. Niech ten nowy rozdział w życiu naszej parafii przyniesie nam wiele błogosławieństw i wzrostu duchowego.