Błogosławieństwo Lektorskie 2023


25 marca 2023 r. w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego w kościele pw. Przemienia Pańskiego w Krakowie odbyło się błogosławieństwo do pełnienia funkcji lektora. O. Prowincjał Mateusz Pindelski podczas Eucharystii udzielił błogosławieństwa 11 nowym lektorom.

Przygotowujący się do pełnienia nowej funkcji pochodzili z naszych parafii pw. Matki Bożej Ostrobramskiej i pw. Najświętszego Imienia Maryi oraz ze Szkoły Podstawowej Zakonu Pijarów w Krakowie.

— Program kursu, który rozpoczął się w październiku ubiegłego roku, obejmował zajęcia z teologii życia wewnętrznego, biblistyki, liturgiki, fonetyki i dykcji — opowiada o. Bartłomiej Koszyk.

Z parafii na Wieczystej błogosławieństwo przyjęło 7 ministrantów, natomiast z Dzielskiego — 3, ze Szkoły Podstawowej Zakonu Pijarów w Krakowie — 2, których przygotowali do pełnienia tej posługi o. Piotr Recki, o. Radek Boboń, p. Maciej Małysa, o. Bartłomiej Koszyk.

W uroczystości wzięli również udział rodzice i rodziny lektorów, którzy wspierali ich podczas przygotowań. — W myśl wygłoszonego kazania, życzymy młodym lektorom wytrwałego pełnienia obowiązków i nieustannego zaangażowania w życie parafii – mówi o. Bartłomiej Koszyk. — W tym miejscu bardzo serdecznie dziękujemy o. Prowincjałowi za obecność i przewodniczenie wspólnej modlitwie. Dziękujemy również Ojcom, którzy pomogli w organizacji i przeprowadzeniu Kursu: Niech Pan Bóg swoim błogosławieństwem wynagradza Wam trud i serce wkładane w formację dzieci i młodzieży.